Kontrollplikt

Ingen plikt til å sjekke opplysninger fra leverandør

Uke 19 - KOFA - NAV En oppdragsgiver har ingen plikt til å sjekke opplysningene som kommer fra en leverandør, med mindre det foreligger en spesiell grunn for kontroll. Dette gjentar KOFA i en fersk avgjørelse, der det var påstand om ukorrekte og sprikende opplysninger. Klagenemnda avviste likevel at oppdragsgiveren trengte å sjekke disse opplysningene, ettersom konkurransen var bygget opp slik at kontrollbehovet ikke var til stede. les mer...