Kontroll

JØRGEN KOSMO - RIKSREVISJONEN

Jørgen Kosmo_278x261-1Regeletterlevelse på bedringens vei
Vi har over tid presset lederne ganske hardt når det gjelder å etterleve reglene for offentlige anskaffelser. Innkjøpsprosessen er i bedring, og dersom det fortsetter, tror jeg det blir bra. Slik karakteriserer riksrevisor Jørgen Kosmo status for regeletterlevelse i statlige virksomheter i dag. Han peker på at manglende kompetanse og lederansvar for å organisere innkjøpsvirksomheten er forklaringer på at regeletterlevelsen ikke har vært så god som den burde. Riksrevisjonen har i sine rapporter overfor Stortinget i flere år refset statlige virksomheter for mangelfull regeletterlevelse.les mer...