Kontraktsoppdeling

Kontraktoppdeling skal gi mer konkurranse, ikke regelbrudd

2017_5_IF Det er opp til oppdragsgiveren å vurdere om en kontrakt skal deles opp, men han kan ikke dele opp en kontrakt med det formål å unnta kontrakten fra forskriftene. Hvis anskaffelsen ikke deles opp i delkontrakter, skal det gis en kort begrunnelse for dette i anskaffelsesdokumentene eller i anskaffelsesprotokollen.
les mer...