Kontraktslengde

Milliardavtale med private helseinstitusjoner – uten begrensning i tid

Uke 48 - L0pende avtaler-forsideHelse Sør-Øst har for første gang inngått såkalt løpende avtaler på rehabiliteringsområdet. Avtalene er ikke tidsbegrenset, og har en anslått verdi på godt over en milliard kroner. Det er 30 private institusjoner på avtalene, og sju av disse har også fått tilleggsavtaler med Helse Vest.les mer...

Ok med løpende avtaler, men ikke lengre enn nødvendig

Uke 47 - Faglig hjorne-forsideDet er bare for rammeavtaler at anskaffelsesregelverket regulerer hvor lenge en kontrakt skal vare. Ellers er det ikke noe eksplisitt forbud mot løpende avtaler, dvs. avtaler som ikke er begrenset i tid. Men føringer fins. Her er det de grunnleggende prinsipper om konkurranse og krav til god forretningsskikk som råder. Det skal ikke inngås kontrakter med lengre varighet enn nødvendig.les mer...

Dokumentasjon overbeviste, ga KOFA-ja til 14-15 års avtale

Uke 07-KOFA-Hordaland-rutebat-forside En rammeavtale-varighet på 14 – 15 år var i orden, fastslo KOFA. Avtalen gjaldt drift av hurtigbåter, og oppdragsgiveren hadde dokumentert begrunnelsen for valg av kontraktstid: Leveransen krever store investeringer for tilbyderne, og en lang kontraktsperiode gir tilbyderne større sikkerhet. Dette vil typisk medføre at tilbyderne kan prise sine tilbud lavere.les mer...

Ti-årig kontraktsperiode ikke i strid med regelverket

Uke 41 - KOFA - Tonsberg-forside En kontraktsperiode for kjøp av bedriftshelsetjeneste på ti år var ikke i strid med regelverket, fastslo KOFA. Valg av varighet for en kontrakt er i utgangspunkt underlagt oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn. En god begrunnelse må til, og i nærværende sak var det snakk om å spare betydelige pengesummer ved å legge en tiårig kontraktsperiode til grunn.les mer...

DIFI felt i KOFA for konkurranse om ny operatøravtale for DOFFIN

Difi_logo2DIFI er felt i KOFA i konkurranse om ny operatøravtale om drift av DOFFIN. Dette gjør at vinneren av konkurransen, og dagens operatør, Milsltream, likevel neppe vil bli tildelt kontrakten. Det oppsiktsvekkende er imidlertid ikke feilen DIFI har gjort, og som de ble felt på i KOFA. Det store spørsmålet er hvorfor man har valgt en kontraktsvarighet på inntil 13 år. les mer...

Kontraktperiode på ti år krever dokumentasjon

Når en oppdragsgiver kunngjør en kontrakt med varighet på hele ti år, må man kunne forvente at alle de fakta som er lagt til grunn for vurderingen av kontraktens varighet, er dokumentert. Når så ikke er tilfelle, er regelverket for offentlige anskaffelser brutt. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Så lange kontrakter kan lett komme i strid med lovens krav til konkurranse, heter det. les mer...