Kontraktsadministrasjon

Vil i gang med innkjøpstiltak fra dag 1 i 2011

Uke 45 - Helse Nord-oppdragsdokumentHvert helseforetak skal ha oversikt over og følge opp alle innkjøpsavtaler og leverandører. De langt fleste anskaffelser skal gjøres gjennom det nyetablerte innkjøps- og logistikksystemet. Dette er to av seks krav som det regionale helseforetaket Helse Nord stiller til sine helseforetak i et midlertidig oppdragsdokument for 2011. Det endelige oppdragsdokumentet kommer senere på vinteren, men Helse Nord ønsker at helseforetakene kommer i gang med å gjennomføre oppdraget allerede fra årets begynnelse.les mer...