Konkurranseutsetting

Konkurranseutsetting på jernbanen få måneder unna

IF_2016_32_togOm få uker tar Norge fatt på det som kan bli det store konkurranseutsettingsåret på jernbanen. Våren 2017 starter konkurransen om de såkalte «jernbanepakkene». Samtidig arbeider Regjeringen med en plan for videre konkurranseutsetting, og
legger opp til å legge denne fram for Stortinget i 2017.les mer...

Persontrafikk på jernbanen skal på anbud – Sørvestlandet først

2015_23_tog Om to år kan persontog–trafikken på Sørvestlandet bli lagt ut på anbud. Deretter følger de nordlige delen av jernbanenettet. Også persontog på Østlandet hører med blant de prioriterte strekningene for mulig konkurranseutsetting om noen år. Dette er blant regjeringens planer for reform av jernbanesektoren i Norge. Tema for konkurranseutsettingen blir geografisk avgrensede «trafikkpakker».
les mer...

Stopp for konkurranseutsetting av togterminaler for gods

Uke 25-Konkuts-bane-forsideGods- og kombinerte terminaler på jernbanen skal ikke konkurranseutsettes. Det slår regjeringen fast. På én banestrekning er persontrafikken allerede konkurranseutsatt, nemlig Gjøvikbanen. Her går kontrakten ut sommeren 2016, men hva som da skjer, har ikke regjeringen sendt tydelige signaler om. Samferdselsstatsråden har imidlertid sagt at jernbane egner seg dårlig for konkurranseutsetting.les mer...

Effektiv konkurranseutsetting i jernbaneutbyggingen

Jernbanebygging Jernbaneverket (JBV) skal legge til rette for effektiv konkurranseutsetting i markedet, og etaten skal rendyrke sin byggherrerolle. Utbyggingsdelen er i ferd med å revidere sin overordnede kontraktsstrategi. Dette var hovedbudskapet på den ”bransje- og leverandørdagen” som Jernbaneverket nylig gjennomførte. Straks etter kom det en undersøkelse som viste at 41 prosent av maskinentreprenørene har kompetanse og maskiner til å bygge jernbane.
les mer...