Konkurransepreget dialog

I land med ny kontraktsform etter konkurransepreget dialog om E6–prosjekt

2015_25_skilt Etter drøyt 20 måneder med politisk frem og tilbake og gjennomføring av konkurransepreget dialog er Statens vegvesen endelig i mål med et nytt to milliarders vegprosjekt. Denne gangen er det E6 nord i Helgeland, der kontraktsignering skjer i disseager. I Helgeland Nord-prosjektet er det også en ny kontraktsform – en veiutviklingskontrakt. Her får én entreprenør ansvar for både prosjektering, bygging, drift og vedlikehold.les mer...

Annet forsøk på konkurransepreget dialog og innovativ kontraktløsning for E6

Uke 46 - E6- konkpreget dialog -forside Statens vegvesen gjør sitt andre forsøk på å få en entreprenør til å bygge ny E6 nord i Helgeland. Tre har meldt seg og er blitt kvalifisert til konkurransen som skal være en konkurransepreget dialog. Kontrakten representerer en innovasjon fra veimyndighetenes side: Den skal være en veiutviklingskontrakt, som er en «slektning» av OPS – uten privat finansering. les mer...

Kan få 2,6 mill. dersom de taper konkurransen


Uke 36 - Vegvesen-konk-forside Entreprenører som på alvor er med i Statens vegvesens fornyede konkurranseforsøk for E6-utbyggingen nord på Helgeland, kan få 2,6 mill. i kompensasjon dersom de taper kampen. Dette er en av endringene som vegmyndighetene har foreslått for å friste flere entreprenører til å være med i den konkurransepregede dialogen som skal føre fram til nyskapingen «vegutviklingskontrakt» for denne delen av E6 i nord. les mer...

Statens vegvesen anbefaler konkurransepreget dialog


Uke 22-Konkpreget dialog-forside Bruk av konkurransepreget dialog gav en kontrakt med en kostnad innenfor prosjektets styringsramme og med en akseptabel risikoprofil. På denne grunnlag anbefaler Statens vegvesen bruk av denne anskaffelsesmetoden ved andre komplisert prosjekter. De fikk i prosessen inn løsningsforslag med sterkt fokus på reduksjon av usikkerhet, heter det i en erfaringsrapport. I kontraktsgjennomføringen ble det dessuten skapt innovasjon, og i disse dager er det åpning av veistrekningen.
les mer...

Brukte konkurransepreget dialog til å løse ferjefri E39

Uke 12-Ferjefri E39-forside I arbeidet med å finne fram mulige, tekniske løsninger for en ferjefri E39 tok Statens vegvesen i bruk konkurransepreget dialog for tredje gang. Erfaringene er gode, heter det, og anskaffelsesprosedyren sikret mange gode løsningsforslag, som de ikke kunne ha definert på forhånd: Her spilte leverandørenes kompetanse en avgjørende rolle. Samarbeidet med leverandørene i dialogfasen ble opplevet som konstruktivt og nyttig.les mer...

Skapte fergeinnovasjon ved konkurransepreget dialog

Uke 50 - Batteriferge-forside Ved bruk av konkurransepreget dialog har Statens vegvesen åpnet for utvikling av Norges første batteridrevne el-ferge. Kriteriet i konkurransen var innovative miljøløsninger i tillegg til totalkostnader gjennom hele livsløpet. Rederiet som vant, skal nå få bygget fergen, som blir lydløs og uten CO2- eller NOx-utslipp. Innkjøpsprisen ligger 30 prosent over tilsvarende for tradisjonelle, dieseldrevne ferger, men driftskostnadene med dagens strømpriser er en tredjedel.
les mer...

Spesialprosedyre for komplekse anskaffelser

Uke 26 - Juridisk hjørne-C Gradvis er prosedyren konkurransepreget dialog tatt i bruk, f.eks. i forbindelse med AltINN II, E16 Trondheim – Stjørdal – dagsone vest, datasystem til NAV, elektronisk pasientjournal for tannhelsetjenesten og innføring av elektronisk stemmegivning ved valg. Det dreie seg om komplekse anskaffelser, der behovene beskrives, men der det er umulig for oppdragsgiveren å beskrive løsningen(e).

les mer...

Ferjefri E39 etter konkurransepreget dialog?


Uke 06-12 Vegvesenet-E39 Entreprenører, finansfolk, konsulenter og rådgivere spisser ørene: Statens vegvesen skal planlegge ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim, foreløpig kostnadsberegnet til 100 milliarder kroner. Her kreves innovasjon, ny kunnskap og teknologi. Bare for 10-15 år siden regnet myndighetene med at flere av fjordkryssingene var urealistiske, men ikke slik i dag. Konkurransepreget dialog er aktuell som gjennomføringsmodell.les mer...

Konkurransepreget dialog Vinner erfaringer i komplisert E6-prosjekt

Bruken av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre for en E6-kontrakt i Trøndelag ser ut til å leve opp til Statens vegvesens forventninger. Poenget var å benytte prosedyren for å utvikle en spesifikasjon som tilfredsstilte behov og formål til et komplisert prosjekt. Så langt i utviklingen av prosjektet ser det bra ut, ifølge vegvesenet, som regner med å benytte erfaringene som grunnlag for senere praksis med denne anskaffelsesprosedyren. les mer...

Dilemmaet i konkurransepreget dialog

En skikkelig utfordring for offentlige oppdragsgivere som vil benytte konkurransepreget dialog, oppstår dersom en leverandør har utviklet en mye bedre løsning enn øvrige leverandører, og ikke samtykker i at oppdragsgiveren kan dele opplysningene med øvrige leverandører.les mer...