Konkurranseform

Konkurransepreget dialog skal gi langsiktig IKT–avtale for Helse Sør–Øst

helsesorost_6_2015Som ledd i en konkurransepreget dialog er nå fire prekvalifiserte IKT–leverandører i dialog med Helse Sør–Øst om en langsiktig samarbeidsavtale. Omfang og innhold i avtalen skal konkretiseres gjennom denne dialogbasert anskaffelsesprosess. Målet er å inngå en samarbeidsavtale med ekstern leverandør for modernisering av IKT-infrastruktur i helseregionen. Det avtalebaserte samarbeidet skal etter planen tre i kraft fra 2016.les mer...

Seks «knagger» til bruk ved valg av anskaffelsesform

Uke 21 - Faglig hjorne -D Når du skal velge anskaffelsesform er det flere forhold å ta i betraktning. Nedenfor gir vi deg seks «knagger» til bruk ved vurderingene. Ressursbruk er en av disse, og til den vurderingen hører også å ta hensyn til kostnadene som leverandørene har ved utarbeidelse av tilbud, og de ulemper det har for leverandørene å være bundet av tilbudet i den tid det tar å gjennomføre anskaffelsesprosessen. les mer...

Ville kapre tilbydere - valgte feil konkurranseform

Uke 37-KOFA-Helse Midt-pasienttransport-side 1 Gode råd var dyre da Helse Midt-Norge ikke fikk noen tilbud i sin konkurranse om kjøp av pasientreiser. Helseforetaket sjekket med leverandørene hva som kunne være i veie, og gjorde noen endringer i den konkurransen som fulgte. Da meldte tilbyderne seg. Men Helse Midt-Norge brukte konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring, og det var ikke lov, fastslo KOFA, fordi det var gjort «vesentlige endringer». Da ble det straks en annen kontrakt. les mer...

Vurderinger ved valg av konkurranseform

Uke 51-Faglig hjørneB Flere forhold må tas i betraktning ved valg av konkurranseform: Er anskaffelsen en enkel standardvare, eller en kompleks ytelse eller oppgave? Hvordan er markedsforholdene? Hva tilsier ressurssituasjonen? Når oppdragsgiveren først har valgt en konkurranseform, og kunngjort denne, er oppdragsgiveren nemlig bundet av dette. Da er det ingen vei tilbake uten å avlyse før man igangsetter en ny konkurranse.les mer...