Konkurranse

To tatt av KOFA for krav som begrenset konkurransen

Uke 46 - KOFA - Tysvar+StOlav -forside De hadde begge stilt krav som begrenset konkurransen. I det ene tilfellet måtte leverandører som var med på en demodag, holde seg til produktene de presenterte der.
I det andre ville oppdragsgiveren bare ha de mest solgte produktene/merkene. KOFAs avgjørelse var klar: Her forelå regelbrudd og avlysning måtte til. les mer...

Begrenset konkurransen på en usaklig måte

Uke 23 - KOFA-Grenland-forside En fellesanskaffelse er av KOFA ansett som usaklig konkurransebegrensende fordi ett av underkriteriene var ulovlig. Det skulle kjøpes bøker, media og katalogdata. Bøker og media kunne mange levere, mens bare en eller to kunne levere katalogdata. Underkriteriet "rabatt på katalogdata: Abonnement på katalogdata" kunne dermed hindre konkurranse, mens oppdragsgiveren kunne oppnå formålet med anskaffelsen på annen måte, heter det.
les mer...

Intensjonskunngjøring fra Statens vegvesen

56530175 kopi Statens vegvesen har den 11.4.2013 kunngjort en intensjonskunngjøring. Det vil si at oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt direkte med en leverandør, uten konkurranse. les mer...

Inviterte private med på rammeavtale uten nærmere spesifisering

Uke 46 - KOFA-Modum-forside Også private bedrifter ble invitert til å tiltre rammeavtalen for bedriftshelsetjeneste for kommunen, uten nærmere spesifisering, men de skulle få de samme vilkårene. Nei, konkluderte KOFA, dette går ikke. Det gir ikke tilstrekkelig forutberegnelighet for leverandørene hvorvidt noen av bedriftene i kommunen vil slutte seg til avtalene, og eventuelt hvor mange og hvem som vil gjøre dette. Feilen kan ha påvirket deltakelsen i konkurransen, og oppdragsgiveren burde derfor avlyse konkurransen. les mer...

Sjelden veikontrakt på E39: Utrede energiutvinning på broer og tunneler

Uke 48 E39-energi kopi Sju svenske og norske leverandører kjemper om å få kontrakten for å lage en mulighetsstudie for energiutvinning på broer og tunneler på E39. Det er Statens vegvesen som har kunngjort konkurransen, og fristen for levering av tilbud er nå gått ut. Gjennom mulighetsstudien skal potensialet for energiproduksjon ved fjord- og elvekryssing klargjøres, og det er ventet at den som får kontrakten, skal presentere utfordringene og mulighetene – et grunnlag for innovasjon. les mer...

Ble ingen konkurranse – fikk KOFA-skrape

KOFA-Askøy Det skal svært mye til for å få unntak for kravet om konkurranse. Objektive årsaker til at bare én leverandør kan levere ytelsen, må foreligge, og oppdragsgiveren har bevisbyrden for at så er tilfellet. Askøy kommune sjekket ikke nærmere, så vidt KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) bragte på det rene. Kommunen bad én leverandør komme med tilbud og gjorde deretter kontrakt. Det gav ”skrape” fra KOFA.
les mer...