Klagerett

KOFA avviste saken - klageren hadde ikke behov for svar

Uke 12 - KOFA - Statkraft -forside Han klaget til KOFA på gjennomføringen av en kvalifikasjonsprosess, selv om han var blitt kvalifisert til å delta. Da satte klagenemnda foten ned: En klager må ha et reelt behov for avklaring av spørsmålene for at nemnda skal behandle klagesaken. I dette konkrete tilfelle hadde han ikke det. Han var jo kvalifisert, og hadde ikke behov for avklaring av hvorvidt kvalifikasjonskravene var tilstrekkelig klart kommunisert til tilbyderne.les mer...