Klagefrist

Karensperioden er ingen «klagefrist»

Uke 14 - Faglig hjørne-A En oppdragsgiver kan først inngå kontrakt eller rammeavtale etter utløpet av karensperioden som han selv har fastsatt. Etter anskaffelsesforskriften del III skal karensperioden være minst 10 dager dersom meddelelsen sendes elektronisk, eller over telefaks og minst 15 dager dersom meddelelsen sendes med et annet kommunikasjonsmiddel. Karensperioden har tidligere vært omtalt som en ”klagefrist”, men en leverandør kan så vel klage som reise søksmål også etter karensperiodens utløp.les mer...

For tidlig ute med kontrakt – mangelfullt avvisnings-varsel

Uke 38 - KOFA-Oslo-forside Det skal gis uttrykkelig melding til tilbydere som blir avvist eller får sine tilbud avvist. Det er ikke nok at tilbyderne skjønner hva slags skjebne som har rammet dem, slår KOFA fast i en avgjørelse. Klagenemnda fant dessuten ut at det var gjort kontrakt før klagefristen løp ut, og slikt er jo ikke lov. les mer...

«Frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning

Uke 35 -Faglig hjørne-E En oppdragsgiver har nå fått mulighet til å fastsette en «frivillig» frist for begjæring om midlertidig forføyning mot visse beslutninger. Dette gjelder bare ved oppdragsgiverens beslutninger om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen på grunn av forhold ved leverandøren og forkaste en forespørsel om å delta når det er satt en grense for antall deltakere. Dette gjelder dessuten bare ved en begrenset anbudskonkurranse, konkurranse med forhandlinger med prekvalifisering eller konkurransepreget dialog. Når det gjelder vedståelsesfristen er det dessuten endringer fra tidligere.

les mer...

Fikk 4,5 dagers klagefrist ved milliardkjøp

Uke 49 - KOFA-Hordaland-Buss En klagefrist på 4,5 dager er ikke «rimelig tid» når anskaffelsen er i milliardklassen. Dette fastslår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som imidlertid ikke går inn på hva som skulle være en «rimelig tid» for så store og kompliserte kjøp som dette gjaldt. Hadde oppdragsgiveren imidlertid gitt en begrunnelse etter regelverket ved første forsøk på tildelingsmeddelelse, ville fristen vært godt og vel dobbelt så lang. Heller ikke vektingen var oppdragsgiveren heldig med.
les mer...

Små tuer kan velte store lass

3.001-001I en konkurranse om offentlige oppdrag er to viktige forhold alfa og omega: Lese og forstå konkurransedokumentene og følge regelverket til punkt og prikke. Her er ingen plass til omtrentlighet eller gambling, selv ikke i de minste detaljene. Vi kan riste på hodet av denne pinlige grundigheten, men alternativet er antakelig enda mer hoderystende.les mer...