investering

Storinvesteringer i helseforetak skal kvalitetsikres – rammeavtale inngått


Uke 33 - helseforetak -kvalsikr Investeringer i helseforetakene på over 500 mill. kroner skal kvalitetsikres før de settes ut i livet – på liknende måte som tilfellet er for for eksempel tilsvarende samferdsels- og forsvarsprosjekter. Fire leverandørgrupper med eksperter bl.a. fra konsulent – og arkitektfirmaer har nå fått rammeavtale med helseforetakene fram til utløpet av 2014 for å gjøre jobben.
les mer...