intensjonskunngjøring

Intensjonskunngjøring er vern mot risiko for sanksjoner

faglighjorne2016_3En oppdragsgiver har ingen plikt, men en mulighet til å bruke intensjonskunngjøring. Dersom han velger å foreta en slik kunngjøring, kan han helt unngå å bli ilagt sanksjoner for ulovlige direkte anskaffelser. Da må han samtidig tidligst inngå kontrakten ti dager regnet fra dagen etter datoen for kunngjøringen. Lar han imidlertid være å benytte en slik kunngjøring, må han leve med risikoen for å bli møtt av søksmål med krav om sanksjoner.
les mer...

Brukte intensjonskunngjøring, men sjekket ikke godt nok først

KOFA_Intensjonskunngjøring_forsideVilkårene for bruk av intensjonskunngjøring var ikke godt nok sannsynliggjort fra oppdragsgiverens side. Dermed slo KOFA fast at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Poenget var at det kunne være flere enn én leverandør i det aktuelle markedet som kunne levere. Klagenemnda mente at dette ikke var sjekket godt nok på forhånd. Det er domstolene som, dersom det fremmes sak, avgjør om regelbruddet skal følges av sanksjoner.les mer...

Intensjonskunngjøringer er nå i bruk

78532472-kopi 2 I det nye regelverket for offentlige anskaffelser er leverandørenes sanksjonsmuligheter mot ulovlige direkteanskaffelser redusert. Ulovlige direkteanskaffelser innebærer at oppdragsgiver inngår kontrakt med en leverandør, uten at konkurransen er kunngjort slik den skulle. Men de nye reglene gir også nye muligheter, for den leverandør som vil ta disse i bruk. Dette innebærer både mulighet for å kreve avkortet kotnraktsperiode, gebyr for ulovlig direkteanskaffelse eller at hele kontrakten erklæres for ugyldig. Men oppdragsgiver kan sette inn en såkalt intensjonskunngjøring, der alle leverandørens sanksjoner settes ut av spill. Det er så langt tre intensjonskunngjøringer å finne på Doffin. les mer...