innsynsrett

Nektet først innsyn, tilbød så møte om saken

Uke 24- KOFA-Tromsø-innsyn Først avslag, så: Hvis det er ønskelig med innsyn i tilbudet som ble valgt, må det tas kontakt for å avtale møte om det. Et slikt krav på innsynsanmodning falt ikke i god jord hos KOFA, som fastslo at dette er brudd på regelverket. Når en oppdragsgiver får en anmodning om innsyn, har han plikt til å etterkomme den – med unntak av forretningshemmeligheter.les mer...

Den ene klageren fikk innsyn i den andre klagerens tilbud

8_2012_lege KOFA kunne ikke utelukke at oppdragsgiveren har sendt forretningsmessige hemmeligheter i ett tilbud til en konkurrerende tilbyder. Imidlertid manglet det konkret dokumentasjon på hvordan dette ville påvirke konkurransen dersom det aktuelle tilbudet ble godtatt. I denne KOFA-saken var det to klagere, og spørsmålet om innsyn gjaldt oversendelse av den ene klagerens tilbud til den andre.les mer...

Vilkår for taushetsplikt ved innsyn i tilbud

71017696Formålet med reglene om taushetsplikt for næringsopplysinger er ikke å beskytte næringsvirksomhet mot enhver form for konkurranse eller mot offentliggjøring av alle opplysninger som kan ha uheldige eller ubehagelige konsekvenser for vedkommende virksomhet, skriver Sivilombudsmannen i en sak som gjelder krav om innsyn i tilbud før kontrakt er formelt inngått. Vilkåret for taushetsplikten er at en offentliggjøring av opplysningen vil kunne føre til økonomisk tap eller redusert gevinst for den som har krav på hemmelighold. les mer...