innovasjonspartnerskap

Ny prosedyre som bare skal brukes ved reell innovasjon

37_2016_faglig Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som kommer med det nye anskaffelsesregelverket. Den kan bare brukes der det reelt er snakk om innovasjon. En grundig markedsundersøkelse bør derfor gjennomføres før man setter i gang. Gjennomføringen av selve konkurransen skal, med enkelte unntak, skje etter de samme reglene som konkurranse med forhandling. Etter konkurransen kommer partnerskapskontrakten mellom oppdragsgiver og leverandør.
les mer...