innovasjonspartnerskap

Sikter mot å kunngjøre landets første innovasjonspartnerskap i høst

innovasjon_FOA_sept_2017 Etter grundig prosess for å definere behov og gjennomføre markedsdialog, tar Stavanger kommune sikte på å kunngjøre Norges første innovasjonspartnerskap i høst. Kommunen er på jakt etter et produkt/tjeneste/system som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Minst tre av de som søker om å delta i partnerskapet, kan regne med å bli prekvalifisert for forhandlingene.les mer...

Ny prosedyre som bare skal brukes ved reell innovasjon

37_2016_faglig Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som kommer med det nye anskaffelsesregelverket. Den kan bare brukes der det reelt er snakk om innovasjon. En grundig markedsundersøkelse bør derfor gjennomføres før man setter i gang. Gjennomføringen av selve konkurransen skal, med enkelte unntak, skje etter de samme reglene som konkurranse med forhandling. Etter konkurransen kommer partnerskapskontrakten mellom oppdragsgiver og leverandør.
les mer...