innovasjon

Innovasjonspartnerskap – ny og kompleks prosedyre, bare til reell innovasjon

IF_2017_10_14_innovasjonInnovasjonspartnerskap er en kompleks prosedyre som krever grundige forberedelser fra oppdragsgiveren. Foruten de alminnelige kravene som stilles til konkurransegrunnlagets innhold, må oppdragsgiverens behov beskrives. For å kartlegge behovet for en innovativ ytelse, er det ofte gunstig å gjennomføre markedsundersøkelser. Viser det seg at det ikke er behov for reell innovasjon, kan innovasjonspartnerskap ikke brukes.
les mer...

Helse Vest–strategi: Innovative anskaffelser i høysetet

Helse_Vest_2016_36Innovative anskaffelser er ett av virkemidlene som skal gi Helse Vest suksess med sin nye innovasjonsstrategi. Slike anskaffelser i det offentlige bør benyttes aktivt som næringsfremmende tiltak, da med fokus på å oppnå «beste og neste praksis», heter det i strategiutkastet, som anbefaler at innovative anskaffelser bør være en av de foretrukne anskaffelsesmetodene i foretaksgruppen.
les mer...

Norge på etterskudd i bruk av innovative anskaffelser

2016_6_lys– I Norge kjøper vi heller gårsdagens standardvare i stedet for morgendagens kreative løsninger. Vi velger konsulenter basert på pris i stedet for kvalitet. Norge er på etterskudd, ifølge adm. dir. Håkon Haugli i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. les mer...

Krav om å begrunne hvorfor innovasjon ikke er relevant

2015_26_abelia Offentlige oppdragsgivere må begrunne hvorfor innovasjon ikke er relevant i den enkelte anskaffelsen. Dette kravet kommer fra NHO–foreningen Abelia i en høringsuttalelse til forlaget til nytt anskaffelsesregelverk. Foreningen ønsker dermed å stille innovasjon i samme viktige, prioriterte gruppe i lovens §6 som hensyn knyttet til miljø, arbeidsforhold, sosiale forhold og krav til læreplasser. les mer...