indeksregulering

Nord Afrika-uro gir kontraktbekymring i anleggsbransjenBølger fra uroen i Nord-Afrika slår også inn over det norske anleggsmarkedet, og kontraktenes prisklausuler er kommet i fokus i bransjen. Den økte oljeprisen gir dyrere råvarer, så som asfalt og diesel. Hvis bedriftene ikke kan oppjustere prisene av den grunn, blir fortjenesten dårligere ved at all risiko dermed legges på entreprenøren. Man må åpne for å kunne indeksregulere prisene som legges inn i kontraktene, krever Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).Pasted Graphic 1les mer...