ikke-diskriminering

Noen ganger ok med forskjellsbehandling ut fra lokal tilhørighet

Uke 45- KOFA- Meldal-forside Dersom det foreligger saklige grunner for det, kan det være akseptabelt å forskjellsbehandle tilbyderne på grunnlag av lokal tilhørighet, konstaterer KOFA i en avgjørelse. Utslagsgivende i den aktuelle klagesaken var ikke den lokale tilhørigheten som sådan, men dens betydning for kvaliteten på de aktuelle sidene av tilbudene. På denne bakgrunn fastslo klagenemnda at oppdragsgiveren ikke hadde diskriminert tilbyderne på grunn av lokal tilhørighet, og således brutt regelverket. les mer...