ideelle organisasjoner

To grunnleggende krav til hva som er en ideell organisasjon

If44_2015 Offentlige oppdragsgivere kan kjøpe helse – og sosialstjenester fra ideelle organisasjoner. Da drar de nytte av et unntakl i forskriften. Det er nok å følge de grunnleggende kravene og øvrige formalkrav som stilles i del I. Men hva som er ideelle organisasjoner, er ikke definert i regelverket. Her må tolkning til. Det er to grunnleggende vilkår: Ikke profitthensyn og hele organisasjonen må arbeide for å avhjelpe sosiale behov uten økonomisk motiv.les mer...

Skal gjøre avtaler for 680 mill. årlig uten sluttdato

Uke 43 - Helse Sør-Øst-rusavtalerHelse Sør-Øst RHF har startet arbeidet for å inngå langsiktige avtaler med private ideelle institusjoner om framtidig behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere. Det dreier seg om avtaler som skal gjelde fra 1. juli 2012 uten en bestemt sluttdato. Med en ramme på 680 millioner kroner i året skal det regionale foretaket inngå samarbeidsavtaler om tilbud til en pasientgruppe med flere ulike behov. les mer...