Helse Vest

Tre kjøpsprosesser i Helse Vest skal under lupenTre av fjorårets anskaffelsesprosesser skal i år under lupen i Helse Vest. Det varsler det regionale foretaket i en rapport til styret. Evalueringene er en oppfølging av krav som eieren, Helse- og omsorgsdepartementet, har stilt. En rekke strenge krav stllles til hva evalueringene skal inneholde – alt fra hensynet til pasienttilbudet til konsekvenser for den fremtidige konkurransesituasjonen. Det er kjøp av helsetjenester som skal evalueres.
Pasted Graphic 1


les mer...