Helse Nord

Dialogmøter, strategi og erfaringer stikkord for bedre Helse Nord-kjøp

Uke 13 - Helse Nord-evaluering Dialogmøter med leverandørene, en samlet, helhetlig anskaffelsesstrategi og systematisk bruk av erfaringsoppsamling i planlegging av anskaffelser. Dette er tre av de konkrete rådene det regionale helseforetaket Helse Nord nå har fått til forbedring av sine anskaffelsesprosesser. Det fremgår av en evalueringsrapport som konsulentfirmaet Deloitte har utarbeidet på oppdrag for Helse Nord. les mer...

Omfattende evaluering av anskaffelser i Helse Nord

Uke 47 - KOFA - ambulansebåt En omfattende evaluering av anskaffelsesprosessene i forbindelse med fem nærmere bestemte kontrakter for kjøp av helsetjenester er i gang i det regionale helseforetaket Helse Nord. Utgangspunktet er ikke bare helseforetakets perspektiv, men også pasient- og leverandørperspektivet. Resultatet er ventet i januar neste år, og det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt de fire regionale helseforetakene om å gjøre slike vurderinger.
les mer...

Inviterer styret tettere inn i innkjøpsplanleggingen


Styret i Helse Nord skal involveres i planleggingen av anskaffelser av helsetjenester og andre anskaffelser av stor samfunnsmessig betydning. Det fremgår av saksdokumenter som er lagt fram for styret. I gjennomføringsfasen er det ikke aktuelt å involvere styret,slik adm. direktør ser det, fordi det meste her er regulert av regelverket. Det er lite som kan endres/påvirkes i denne fasen uten at det samtidig er risiko for brudd på regelverket og fare for forskjellsbehandling mellom tilbydere, heter det.
Pasted Graphic 2les mer...

Duket for knallhard kamp om pasientkjøring i distrikter i nord

Pasientreiser kopiI en rekke områder nord i Norge er det nå duket til ny kamp om pasientreise-oppdrag mellom drosjene og turbilene. Helseforetakene i Helse Nord kunngjør nemlig i disse dager konkurranse om kjøp av pasientreiser i Karasjok, Salten og flere områder på Helgeland. Helseforetakene trenger konkurranse om jobbene, derfor er turbilene kommet på banen. Men for mange drosjer i distriktene er pasientkjøringen et ”være-eller-ikke-være” for å overleve.les mer...