Helse Midt-Norge

Fra konkurranseutsetting til egenregi 60 ambulanser kjøpt, vil ha tilbud på nær 40 stasjoner

Uke 01- Helse Midt-Norge-ambulanser Det er nå ett år igjen til at det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge selv skal stå for driften av ambulansetjenesten sin. Da er det slutt på konkurranseutsettingen. Omstillingen krever stor innsats: Fram til nå er det gjort avtale om kjøp av 60 nye biler, det er for tiden i gang en anbudskonkurranse for å skaffe leieavtaler for nærmere 40 ambulansestasjoner, og et eget helseforetak er etablert for å ta seg av omstillingsprosessen. Dette foretaket skal etter planen leges ned ved utgangen av 2014.les mer...

Ambulanse-utfordringer i kø for Helse Midt-Norge

Uke 45 - Helse Midt-Norge-ambulanse Vesentlige innkjøps- og kontraktsutfordringer er knyttet til Helse Midt-Norges arbeid med å overta hele sin ambulansetjeneste selv. Det er ennå ett år igjen av kontraktene med de private drivere, og det regionale helseforetaket ber helseforetakene skjerpe kontraktoppfølgingen slik at kvaliteten på tjenesten ikke senkes i de gjenværende måneder. I tillegg skal det inngås leiekontrakter for minst et titalls ambulansestasjoner, og da dukker det opp en klassisk innkjøpsbalansegang: Når er det en ren leiekontrakt, og når er det en bygg- og anleggskontrakt? les mer...

Starter ny prosess om ambulansekontrakter

Ambulanse- Helse Midt kopiNesten to år før ambulansekontraktene i Helse Midt-Norge løper ut setter det regionale helseforetaket i gang prosessen som skal avgjøre om man i de kommende årene skal drive selv eller satse på en fornyet konkurranseutsetting. I tillegg til at konkurranseutsetting i seg selv er politisk omstridt, har Helse Midt-Norge selv smertelige erfaringer fra siste runde med ambulansekontrakter: Avbrutte kontrakter, søksmål og forrige adm.dir.s avgang – for å nevne noe.les mer...

Strever med å få til god innkjøps-organisering

Helse Midt-Norge strever med på finne den best mulige organiseringen av sine innkjøp. For to år siden besluttet styret i det regionale helseforetaket at en såkalt forpliktende nettverksmodell skulle gjelde. To år etter kan man konstatere at flere av forutsetningen for at effektene skulle komme, ikke er på plass. Alt er forblitt som før 2008. Men en ny utredning holder fast på den forpliktende enttverksmodellen. les mer...