Habilitet

Må være våkne når rådgivere koples inn ved en anskaffelse

IF_20_2015_faglighjorne Når en anskaffelse forberedes, må oppdragsgiveren være seg bevisst hvem han mottar råd fra. Dersom den eller de aktuelle rådgiverne får en fordel som følge av rådgivningen og melder seg på i selve konkurransen, kan kravet til likebehandling være brutt. Da bør oppdragsgiveren avvise rådgiveren fra deltakelse, ellers står selve konkurransen i fare. Hovedregelen er at informasjon om betingelser og krav skal tilflyte alle leverandørene samtidig. les mer...

Konsulenten var ikke inhabil, tross bånd til valgt leverandør

Uke 38 - KOFA -Habilitet - Lom-forside Konsulenten som oppdragsgiveren benyttet i forbindelse med en anbudsprosess, hadde hatt mange oppdrag for den leverandøren som kapret oppdraget. Burde han ikke da være ansett for å være inhabil? KOFA tvilte seg fram til et nei. Rådgivning for den valgte leverandøren på andre prosjekter synes ikke å gå ut over det rent forretningsmessige.
les mer...

Når en rådgiver er med på å lage spesifikasjonene…

Uke 22 - Faglig hjørne-BRådgivere som kan ha en økonomisk interesse i den konkrete anskaffelsen, bør ikke benyttes i arbeidet med å utvikle spesifikasjonene til denne anskaffelsen. Årsaken er at en slik rådgiver kan få en konkurransefordel i og med at han sitter på verdifull informasjon som kanskje andre ikke har. Alternativt kan han ha fått nødvendig informasjon før alle andre. I begge tilfeller kan konkurransen svekkes.
les mer...