grunnprinsipper

De grunnleggende prinsipper er ankerfeste og retningsgiver

2016_16_IF En offentlig oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene uavhengig av hvilken del av forskriften som regulerer anskaffelsen, og uavhengig av hvilken anskaffelsesmetode som velges. De grunnleggende kravene må overholdes på alle stadier av anskaffelsesprosessen. Ved tvil om en handling eller beslutning er i samsvar med regelverket, skal handlingen vurderes opp mot degrunnleggende prinsippene.
les mer...