frivillige organisasjoner

Avtaler uten tidsbegrensninger for et tyvetalls private, ideelle helseinstitusjoner

Uke 32 - Helse Sør-Øst-løp.avtaler. Et tyvetalls private, ideelle institusjoner som gir tilbud til rusmiddelmisbrukere, har nå fått løpende avtaler med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Det er første gang foretaket gjør avtaler som ikke er tidsavgrenset, og avtalene sikrer dermed etterlengtet forutsigbarhet. Den økonomiske rammen er på nær trekvart milliard kroner. Spørsmålet om forutsigbarhet og således mer enn tidsavgrensede avtaler for disse institusjonene har vært et hett politisk tema.les mer...

Ja til frivillige, nei til kommersielle

4.001-001De vil ha med de frivillige aktørene i løsningen av utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren, ikke de kommersielle. Derfor utreder nå regjeringen hvorledes de skal legge til rette for at de mange frivillige får en bit at den store, statlige ”oppdragskaka”. Et hovedpunkt er hvordan å ta vare på de som ikke får kontrakt.
les mer...