frister

Anskaffelsesfristene i en sommer– og ferietid

17_2016_fagligDet nærmer seg sommer og ferietid, og da kan det være verd å se hva forskriften sier om det å sette frister. I det nasjonale regelverket gjelder at dersom fristen settes i en periode med mangehelligdager/fridager, bør det settes en lenger frist enn om den løper i en periode hvor det ikke er noen helligdager. I EU/EØS–konkurransene gjelder minimumsfrister og hensyn til tiden det tar å utarbeide tilbud.

les mer...