FoU-kontrakter

Viktig å forstå regelunntaket for FoU-tjenester på rett måte

Uke 43 - Faglig hjorne-C Enkelte kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester (FoU-tjenester) kan unntas fra regelverket for offentlige anskaffelser. Det gjelder når oppdragsgiveren ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet. Bestemmelsen er et unntak og må ikke tolkes utvidende.
les mer...