forsvar

Lavenergi og avansert prosjektering for krigsskole-nybygg

Forsvarsbygg har signert avtale med AS Selvaagbygg for oppføring av undervisningsbygg for Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo. Nybygget er prosjektert som et lavenergibygg, og ved prosjekteringen er det benyttet avansert, teknologibasert metodikk (buildingSMART) for bl.a. å sjekke ut om elementer i prosjektet ”kolliderte”. Avtalen er en totalentreprise med kontraktsum på 21,5 mill kroner.les mer...