forsknings- og utviklingsavtaler

Veiledning skal fremme førkommersielle anskaffelser i helsesektoren

Uke 06 - Forkommersiell-forside Det foreligger nå en veiledning for bruk av førkommersielle anskaffelser for å legge til rette for innovasjon innen offentlige anskaffelser i spesialisthelsetjenesten i Norge. Førkommersielle anskaffelser oppmuntrer til utvikling av produkter og tjenester som på en bedre måte vil dekke en oppdragsgivers behov enn eksisterende løsninger. Helse Sør-Øst RHF håper denne veiledningen kan føre til økt bruk av metoden førkommersiell anskaffelse.les mer...

Blandet forskning og ordinær drift – fikk 15,2 mill. i straff

Uke 46 - KOFA-gebyr-Troms-forside Bare to-tre år av den ti-årige kontrakten var nødvendig for uttesting, og kunne dermed være innenfor kunngjøringsunntaket i anskaffelsesreglene for forsknings- og utviklingstjenester. KOFA konstaterte imidlertid at resten av kontraktsperioden i praksis gjaldt ordinær hurtigbåtedrift, som skulle vært kunngjort. Det var den på forskriftsmessig måte ikke, og det kostet Troms fylkeskommune 15, 2 millioner kroner i overtredelsesgebyr. les mer...

Fikk gebyr - bare noe i avtalen gjaldt forskning og utvikling

Uke 01 - KOFA-Ålesund-gebyr Det var ingen forsknings- og utviklingskontrakt som ble inngått, men visse ingredienser i avtalen dreide seg om forskning og utvikling. Gjennomføringen av avtalen var dessuten stilt i bero, og det var uklart om og når den ville bli satt i gang igjen. Dette reddet Ålesund kommune fra et større overtredelsesgebyr i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Nå ble det 60 000.- - ca. 10 prosent av utbetalt beløp og ikke av den beregnede samlede avtaleverdien på nær seks millioner.
les mer...

Det faglige hjørnet - Noen FoU-tjenester er unntatt fra innkjøpsreglene


Enkelte kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester (FoU) er unntatt fra regelverket om offentlige anskaffelser. Unntaket gjelder bare for kjøp av tjenester. For at en kontrakt skal anses å være en FoU-kontrakt, må det foreligge et forsknings- eller utviklingselement. Unntaket gjelder når oppdragsgiveren ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i hans virksomhet.
Pasted Graphic 1
les mer...