etterprøvbarhet

Avvisningen var brudd på kravet om etterprøvbarhet

Uke 25 - KOFA-Vest Agder-forside Tilbyderen ble avvist fordi oppdragsgiveren mente hans tilbud var uklart. Imidlertid opplyste ikke oppdragsgiveren om denne uklarheten medførte tvil om hvordan tilbudet skal rangeres i forhold til de øvrige tilbudene i konkurransen. Det burde han ha gjort, slo KOFA fast, og kom dermed til at avvisningen var et brudd på kravet til etterprøvbarhet i loven.les mer...

Regelbrudd på regelbrudd – og mangelfull dokumentasjon

Uke 4 - KOFA-Bergen-byforny-forside Ingen klagefrist, ikke gode nok begrunnelser i tildelingsbeslutningen, og ikke referat fra hverken forhandlinger eller befaring. Brudd på brudd på regelverket, fastslo KOFA. Samtidig førte mangelen på dokumentasjon til at klagenemnda var ute av stand til å ta standpunkt til flere av klagene som forelå i denne saken. les mer...