erstatning

Ikke saklig avlysningsgrunn ble saklig


21-2014-vet Tidligere har KOFA ment at mangelfull planlegging ikke var god nok saklig grunn til å avlyse en konkurranse. I en fersk avgjørelse har imidlertid klagenemnda likevel sagt at avlysningen var saklig selv om den skyldtes forhold som oppdragsgiveren burde og kunne avklart før kunngjøring. Selv om det var en saklig avlysningsgrunn, mener nemnda også at det kan vanke erstatning til den som klaget.
les mer...

Ville avlyse uten saklig grunn eller erstatning

Uke 01 - KOFA - saklig grunn Da en oppdragsgiver påberopte seg anledning til å avlyse eller forkaste erstatningsfritt uten saklig grunn, satte KOFA foten ned. Det er brudd på kravet til forutberegnelighet, slo klagenemnda fast. Det nevnte forbeholdet fra oppdragsgiveren gav ikke tilbyderne det vernet de etter reglene vanligvis har mot avlysning eller totalforkastning og til å kunne kreve erstatning når vilkårene for dette er oppfylt.les mer...

Millionerstatning etter overprising

77870170En leverandør er av Oslo tingrett dømt til å betale Oslo kommune 11 millioner kroner i erstatning for overprising. I en pressemelding skriver Oslo kommune at det har vært en økende tendens til at flere leverandører selger seg inn med kunstig lave priser. Etter signering øker leverandørene marginene i strid med avtalens intensjoner. Offentlig sektor har store utfordringer knyttet til dette som må kunne regnes som en ukultur, heter det.les mer...

Brukte ulovlig tildelingskriterium – vilkår for erstatning til stede

Uke 43 - KOFA-Kystverket Vurderingen av tilbudets kvaliteter var sammenfallende med vurderingen av leverandørens kvalifikasjoner. Slikt er ikke lovlig, konstaterte KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), og mente at oppdragsgiveren som hadde lagt opp anskaffelsesprosessen slik, skulle ha avlyst konkurransen. Ved å benytte et ulovlig tildelingskriterium kan også oppdragsgiveren ha stilt seg lagelig til for et erstatningskrav.les mer...