elektronisk innlevering av tilbud

E-kommunikasjon er effektivt, men ikke fritt fram for bruk

faglig hjorne 47_2014Elektroniske kommunikasjonsmidler kan bidra til å effektivisere innkjøpsprosessen betydelig. Hvis oppdragsgiveren f.eks. legger konkurransegrunnlaget fritt tilgjengelig på internett, kan fristene for mottak av tilbud over EØS-terskelverdiene reduseres med inntil fem dager. Men oppdragsgiver har ikke ubegrenset frihet til å velge elektroniske kommunikasjonsmidler.les mer...

E-innkjøpsverktøy åpnet for ekstra-innsyn – intet regelbrudd, ifølge KOFA

Uke 36 - KOFA-BTVInnkjøp-forside KOFA måtte skape ny juss: Et elektronisk verktøy for gjennomføring av en konkurranse åpnet for innsyn i opplysninger som gjorde det mulig å beregne laveste tilbudspris og derpå endre eget tilbud. Teknisk feil, sa oppdragsgiveren, og slapp unna med det. KOFA kunne hverken fastslå om systemet var nok beskyttet mot tekniske feil eller vurdere systemets tekniske løsning nærmere. Men konklusjonen ble likevel at systemet var i pakt med regelverket, m.a.o. var den ekstra innsynsmuligheten ikke et regelbrudd.
les mer...