e-handel

Bruker elektroniske fakturaer, sparer flere millioner i året

2016_IF_16 Helse Midt-Norge sparer flere millioner på bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av det siste året har helseforetakene i regionen halvert antall papirfakturaer etter at prosjektet e-handel ble satt i gang i september i 2014.les mer...

115 000 e–fakturaer, sparer nær 2,5 mill.

2016_4_helse Etter et drøyt års ehandelsprosjekt har Helse Midt–Norge greid å få andelen papirfakturaer redusert med 50 prosent. Nå mottas om lag halvparten av de 230 000 årlige fakturaene elektronisk. Det blir det besparelser av – beregnet til i nærheten av 2,5 millioner kroner på årsbasis. les mer...

Blomstrende offentlige markeder for leverandører av digitale tjenester

Uke 51 - Digitale tjenester-forside Milliarder skal investeres i digital kommunikasjon i det offentlige i årene fremover, enten det er statlig forvaltning, helsevesenet eller kommunene. For små og store leverandører av tjenester og andre produkter som trengs i utvikling av infrastruktur, maskiner, programvarer og drift og vedlikehold på området ser fremtiden lys ut. Mange utfordrende kontrakter vil se dagens lys. les mer...

Etter 1. juli: E-faktura, KOFA, sanksjoner...

101143629
1.juli 2012 går inn i historien som en av de viktigste datoene for offentlige innkjøp her hjemme. Stikkord er statlige krav om e- faktura, nytt håndhevingsregime, tilbakeføring av KOFAs rolle igjen til å bli rent rådgivende og økte saksbehandlingsgebyr i KOFA. Samtidig pågår en prosess i EU som bereder grunnen for et nytt, oppdatert regelverk for offentlige innkjøp. Det vil ta flere år før vi merker noe til de nye reglene i vårt hjemlige regelverles mer...

Nå er det e-faktura som gjelder i staten

95045500Alle avtaler som statlige virksomheter nå gjør, skal inneholde et punkt om at elektronisk faktura og kreditnota skal benyttes i transaksjonene med leverandørene. «Skjæringspunktet» var 1. juli i år. Kravet gjelder anskaffelser av alle typer varer og tjenester. Mange statlige virksomheter er allerede i full gang med å praktisere e-faktura.les mer...

Helse Bergen historisk – først ute med ny, europeisk e-fakturaFor kort tid siden begynte uttestingen av piloten for et nytt, europeisk fakturasystem. Helse Vest var den første offentlige innkjøperen som logget seg på. Helse Bergen ble i den forbindelse historisk. Som første norske virksomhet mottok de en elektronisk faktura gjennom PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), et banebrytende system for elektronisk handel på tvers av Europa.
Pasted Graphic


les mer...

Anskaffer e-verktøy for samhandling i bygg

Landets største sivile eiendomsaktør, Statsbygg, anskaffer nå verktøy som skal møte fremtiden i byggenæringen. Når giganten foretar slike investeringer, er det et klart signal til bransjen: Nå skal oppdrag i regi av denne store, statlige byggherren løses via elektronisk samhandling og løpende utveksling av informasjoner gjennom byggeprosessen. Leverandør av plattform til formålet er valgtles mer...