Dynamisk innkjøpsordning

Gir størst mulig konkurranse, men er ressurskrevende

IF_47_2015_FH En fordel med dynamisk innkjøpsordning er at oppdragsgiveren har flest mulige tilbud fra leverandører tilgjengelig til enhver tid. Da sikres størst mulig konkurranse. På en billig og rask måte får oppdragsgiveren dermed tilgang til tilbudsinformasjon fra en stor mengde firmaer. Ordningen mer ressurskrevende enn f.eks. bruk av rammeavtaler, ikke minst fordi et stort antall tilbud må vurderes underveis.les mer...

Satser på dynamisk innkjøpsordning for stadig nye produkter

Uke 05-Dyninnkj-ordning-forside Bergen kommune utvider bruk av dynamisk innkjøpsordning. Nå etableres det en fireårig ordning for kjøp av persontransporttjenester, tidligere har kommunen benyttet denne for kjøp av møbler, PC utstyr og lekeplassutstyr. For tiden vurderes de første tilbudene fra leverandører som ønsker å komme med på denne formen for «rullerende rammeavtale». les mer...