Dokumentasjonskrav

Dokumentasjonskrav kan bety kvalifikasjonskrav

KOFA-avvisning kopiI konkurransegrunnlaget var det ikke oppstilt konkrete kvalifikasjonskrav, men derimot dokumentasjonskrav. Når det er tilfelle, kan dokumentasjonskravet forstås som et kvalifikasjonskrav. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en fersk avgjørelse. Hvilket nivå eller hvilken karakter dokumentasjonen må ha for at en oppdragsgiver skal anse en tilbyder som kvalifisert under slike forhold, tilligger det innkjøpsfaglige skjønn – om KOFA ikke blander seg inn i, så lenge det ikke er uforsvarlig eller i strid med kravet om forutberegnelighet.les mer...