Direkte-anskaffelser

Strengt for dem som skal slippe unna kunngjøringsplikten

doffin_IF_sept_18Kunngjøringsplikten i anskaffelsesforskriftens del III har sine unntak. Ett av disse er forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Årsaken er hensynet til effektiv ressursbruk. Unntaket fra kunngjøringsplikten betyr imidlertid ikke at oppdragsgiveren slipper unna kravet til konkurranse. I tillegg må oppdragsgiveren kunne bevise at vilkårene, strengt fortolket, er til stede for bruk av denne prosedyren.
les mer...

Lyttet til leverandørene – vil gjøre KOFA mer slagkraftig

15_if_2015_MEF Bare dager etter at Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) klaget sin nød over et «tannløst» KOFA, slår regjeringen til. Næringsminister Monica Mæland vil nå ha en tøffere håndheving av reglene om offentlige anskaffelser. Blant tiltakene som foreslås, er en gjeninnføring av KOFAs mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr.les mer...

Direkteanskaffelse ok når det haster – ikke når det er tid nok

IF_2015_14_KOFA Oppdragsgiveren måtte ty til direkteanskaffelse da tidligere kontrakt ble hevet på grunn av misligheter. I pakt med regelverket, konkluderte KOFA. Noe annet var det med den mer permanente kontrakten som skulle erstatte den hevede. Her var det tid nok til å gjennomføre og kunngjøre konkurranse, mente klagenemnda.les mer...

«Direkteanskaffelser» er ikke direkte anskaffelser

Uke 22 - Faglig hjørne-A I utgangspunkt skal det være reell konkurranse forut for anskaffelsen uansett anskaffelsens verdi. Således kan begrepet «direkteanskaffelse» være misvisende. Det får oss til å tenke på at en oppdragsgiver kan gå direkte til én leverandør uten konkurranse. De grunnleggende prinsippene i regelverket må følges, også for kjøp etter forskriftens del 1. Derimot er ikke kravene til prosedyre for gjennomføring av konkurransen så detaljerte.les mer...

Kjøpte vikartjenester for 160 mill. utenfor rammeavtalene

Uke 11- Riksrev-vikarer Alle de undersøkte 21 helseforetakene kjøper tjenester fra leverandører uten rammeavtale. Andelen som disse kjøpene utgjør, varierer fra 8 til 69 prosent. Dette fremgår av en undersøkelse som Riksrevisjonen har gjennomført. Kjøpene har foregått på tross av at det er gjort nasjonale rammeavtaler for leie av den aktuelle typen helsepersonell. Til sammen er det kjøpt vikartjenester utenfor rammeavtalene for 160 mill.
les mer...

Det faglige hjørnet Strenge vilkår for å ta i bruk unntaksregler


En offentlig oppdragsgiver kan velge mellom åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling dersom verdien av anskaffelsen ligger i området for den nasjonale kunngjøringsplikten. Men det et finnes unntak, og da er det prosedyrene for kjøp under den nasjonale kunngjøringsplikt som er aktuelle. Dersom unntak skal benyttes, kreves at strenge vilkår er oppfylt.
Pasted Graphic 1


les mer...

Det som står i konkurransepapirene, det gjelder – uansett

KOFA-Lier kopi Det som står i kunngjøringen og konkurransedokumentene ellers, skal gjelde for konkurransen. Det omfatter også for henvisninger til paragrafer som egentlig ikke gjelder for den konkrete anskaffelsen. En oppdragsgiver hadde ikke etterlevet det og KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser)konstaterte regelbrudd. Også det å bruke et tildelingskriterium som ikke fantes i konkurransedokumentene, er regelbrudd – selv om evalueringen av kriteriet ikke betød noe for valg av leverandør.les mer...