Dialog

Tydeligere regler for dialog med markedet før konkurranser

faglighjorne_201635Nye regler for offentlige anskaffelser fra kommende årsskifte presiserer reglene for dialog mellom oppdragsgivere og leverandører. Slik dialog er det mulighet for også etter de nå gjedende reglene. Det går imidlertid ikke klart fram av regelverket og har skapt usikkerhet.De nye reglene skal skape klarhet. Oppdragsgiveren får dessuten plikt til å treffe egnede tiltak for å utjevne eventuelle fordeler leverandører har fått ved en slik dialog.

les mer...