Avvik

Avvikene var ikke vesentlige, men skulle med i evalueringen

KOFA_45_2015_bussAvvikene var ikke så mange som klageren påstod. De få som KOFA fant å godta, var ikke vesentlige, så avvisning var ikke på tale. Derimot hadde ikke oppdragsgiveren tatt hensyn til avvikene i evalueringen. Dermed konstaterte klagenemnda at regelverket var brutt – tilbudene var ikke evaluert i samsvar med konkurransegrunnlaget. les mer...

Avviste en, men skulle avvist tre av tilbyderne

Uke 49 - KOFA-Tromspensjon-forside Ikke bare den ene, men tre av de fire tilbyderne skulle vært avvist i en konkurranse om forsikringer. Det var resultatet som KOFA kom til ved behandlingen av en klagesak nylig.
Klageren etterkom ikke det klagenemnda mente var et minstekrav, mens de to andre hadde motstridende opplysninger i tilbudet. Da tilbudet dermed var så uklart at det skapte tvil om hvordan det skulle forstås, var det grunn for avvisning. Ingen av de tre hadde imidlertid prissatt forhold, noe som også er avvisningsgrunn.les mer...

Dobbelt regelbrudd: Avviste i stedet for å forhandle

Uke 33 - KOFA - Nesset I stedet for å avvise tilbudet skulle oppdragsgiveren forhandlet med tilbyderen og påpekt at hans tilbud avvek vesentlig fra kravspesifikasjonen, slik den egentlig var å forstå. Dermed begikk oppdragsgiveren i denne saken to regelbrudd: Han avviste feilaktig, og han unnlot å gjennomføre reelle forhandlinger. KOFA peker også på at det ikke er lov med vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget underveis i en konkurranse. les mer...

Forbeholdt seg rett til å kutte ut poster i konkurransegrunnlaget

Uke 12- KOFA-Skedsmo Kommunen forbeholdt seg rett til å utelate enkelte poster i konkurransegrunnlaget. Et slikt forbehold er ikke lovlig, konstatere Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). En slik utelatelse kan heller ikke sees på som en delvis avlysning, slik omstendighetene i den aktuelle saken er. Her skulle nemlig den tilbyderen som ble valgt, egentlig ha vært avvist fordi det var vesentlige avvik ved hans tilbud. les mer...