Annullering

Brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene

Uke 23 - KOFA-Statens vegvesen Nord-forside Oppdragsgiveren brøt reglene fordi han mente han hadde brutt reglene. Han hadde nemlig innhentet mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp i anbudskonkurransen sin. Normalt er ikke det lov, så han omgjorde dermed tildelingsbeslutningen. Men, nei, sa KOFA, i dette tilfellet er det helt ok å innhente mer dokumentasjon etter tilbudsfristens utløp. Da var tildelingsbeslutningen likevel lovlig, men å omgjøre den var ikke lovlig.
les mer...

Ble avvist og tatt til nåde igjen tre ganger, men kontrakten glapp

Uke 42 - KOFA_Karmoy-forside En leverandør og hans tilbud ble avvist tre ganger og oppdragsgiverens beslutning omgjort tre ganger i løpet av en anbudskonkurranse. KOFA gav likevel oppdragsgiveren rett til slutt: Det var riktig å omgjøre tildelingsbeslutningen om å tildele kontrakten til leverandøren. Grunnlaget for beslutningen lå nemlig utenfor rammen for det innkjøpsfaglige skjønnet som førte til kontraktstildelingen – leverandøren skulle i utgangspunktet vært avvist.les mer...