Ambulanse

Starter ny prosess om ambulansekontrakter

Ambulanse- Helse Midt kopiNesten to år før ambulansekontraktene i Helse Midt-Norge løper ut setter det regionale helseforetaket i gang prosessen som skal avgjøre om man i de kommende årene skal drive selv eller satse på en fornyet konkurranseutsetting. I tillegg til at konkurranseutsetting i seg selv er politisk omstridt, har Helse Midt-Norge selv smertelige erfaringer fra siste runde med ambulansekontrakter: Avbrutte kontrakter, søksmål og forrige adm.dir.s avgang – for å nevne noe.les mer...