Ny miljøveileder for offentlige anskaffelser

Det er publisert en ny veileder, med oppskrift på hvordan miljømerker og miljøledelse kan brukes ved offentlige anskaffelser. Veilederen er utviklet i et samarbeid mellom Stiftelsen Miljømerking, DebioInfo, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Advokat Robert Myhre fra Wahl Larsen Advokatfirma har gitt juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.

miljoveileder

Anskaffelsesreglene åpnet i januar 2017 for en mer offensiv bruk av merkeordninger og miljøledelsessystemer i offentlige anskaffelser. Dette gir bedre mulighet for å ivareta miljøhensyn, og sikre sosiale og etiske standarder.

Denne veilederen er ment å:

  • veilede offentlige innkjøpere som vil benytte bærekraftsmerker og miljøledelsessystemer som
  • verktøy i offentlige innkjøp
  • inspirere
  • forklare regelverket
  • gjøre det lønnsomt for leverandørene å sertifisere bedriften og produktene

Hele veilederen kan leses
her: http://www.svanemerket.no/innkjop/offentlige-innkjop/innkjopsveileder/#6.4

Merkeordninger og sertifiseringer er naturlig nok bare ett av flere virkemidler for å ivareta miljøhensyn, og sikre sosiale og etiske standarder. Men for innkjøpere og leverandører er dette et enkelt, effektivt og godt virkemiddel.

Og ikke minst vil merkeordninger og sertifiseringer holdes faglig oppdatert, og kravene som stilles er gjennomtenkte, praktiske og gjennomførbare.

Dermed vil innkjøpere kunne slippe å utvikle egne krav til anskaffelsen, og leverandørene slipper å forholde seg til stadig ulike krav mellom ulike innkjøpere.

Allerede i dag er flere tusen bedrifter, tjenester og produkter sertifisert på det norske markedet. Bruk av anerkjente1 merkeordninger og krav om sertifisert miljøledelse vil gi disse et konkurransefortrinn, og på den måten gi et viktig bidrag til en bedre hverdag for alle.

Denne veilederen gir ikke en totalveiledning for miljøkrav og -kriterier ved innkjøp. Difi har en bredere tilnærming om hvordan minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved innkjøp. Se www.anskaffelser.no for nærmere veiledning.

Lisenser/sertifikater som dokumentasjon forenkler vurderingen av miljødokumentasjon fra tilbydere (evalueringen), samtidig som innkjøper får levert tjenester og produkter med en uavhengig sertifisering/merking. En konsistent bruk av anerkjente merkeordninger og sertifisert miljøledelse i offentlig sektor vil også være effektiviserende for leverandørene. De slipper å forholde seg til stadig endrede krav og dermed minskes administrasjonsbyrden ved dokumentasjon. Dette gir et klart konkurransefortrinn for disse leverandørene, slik det er ønsket på veien mot det Grønne Skiftet.