Artikkel

Hvilken rolle skal advokater ha i klagesaker?

settefisk_2017_bilde Hvor langt skal advokater gå i å identifisere seg med klienten i klagesaker? Dette synes å komme på spissen i en nylig KOFA-sak, hvor et advokatfirma sto som den klagende part i en konkurranse om ulovlig direkteanskaffelse.les mer...

Tilbudskonkurranser skaper nye tolkningsspørsmål


forhandlingI ny forskrift om offentlige anskaffelser er det kun tillatt med tilbudskonkurranser i forskriften del II. Dette er en ny konkurransetype, som skal gi forenklinger av regelverket. Men den nye konkurransetypen reiser en rekke nye tolkningsspørsmål, og departementets veileder bidrar ikke i tilstrekkelig grad til å avklare disse. les mer...

Tilbudskonkurranser - blir det enklere?

tilbudskonkurranse kopi Tilbudskonkurranser blir fra 1.1.2017 innført som eneste lovlige konkurransetype i forskriften del II. Begrunnelsen for den nye konkurransetypen var først og fremst å forenkle regelverket, men blir det enklere?
les mer...

Universell utforming i offentlige anskaffelser

stk202819rkeHvor i anskaffelsen kan universell utforming hensyntas?
Av Robert Myhre, advokat i Myhre & Co Advokatfirma, og tidligere sekretariatsleder i KOFA.
les mer...