KGV-leverandør gikk rettens vei

mercell_tingrett_2017_ifMercell Holding saksøkte Vest-Agder fylkeskommune, etter en konkurranse om anskaffelse av KGV-verktøy. Saken endte med at Vest-Agder fylkeskommune ble frifunnet, og tilkjent sakskostnader.

Mercell Holding saksøkte Vest-Agder fylkeskommune, etter en konkurranse om anskaffelse av KGV-verktøy. Saken endte med at Vest-Agder fylkeskommune ble frifunnet, og tilkjent sakskostnader.

Vest-Agder fylkeskommune kungjorde i april 2016 en konkurranse om levering av et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Det kom inn to tilbud, ett fra EU-Supply og ett fra Mercell.

I prekvalifiseringen sendte Mercell inn regnskap for 2012, 2013 og 2014. Det ble også i etterkant sendt inn regnskap for 2015.

I evalueringen endte EU-supply opp med det beste tilbud, med en totalsum på 10 poeng, mens Mercell fikk 7,6. Mercell hadde også det dyreste tilbudet. Kontrakt ble deretter tildelt EU-Supply.

Mercell valgte imidlertid å begjære midlertidig forføyning, og anførte at tilbudet fra EU-Supply måtte avvises. DSet ble anført at en gjennomgang av regnskapet fra EU-Supply ville vist en stor andel av konserninterne transaksjoner, og at regnskapet derfor ikke ga et korrekt bilde.

Retten uttalte imidlertid at det må kunne legges til grunn at et revidert regnskap, uten bemerkninger fra revisor, inneholder tall som er vurdert å gi et reelt uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Deretter viste retten til at det fremgikk av regnskapene for Mercell Holding AS, at for at egenkapitalen i selskapet er i behold er det avgjørende at selskapets software og fordringer mot (og aksjeposter) i datterselskapene faktisk har en slik verdi som angitt i regnskapet. En viss usikkerhet om regnskapene gir derfor ingen plikt til å foreta nærmere undersøkelser.

Mercell vist også til at EU-Supply hadde svært lave priser i sitt tilbud, og at prisene ikke var økonomisk bærekraftige. Dette fikk imidlertid etter rettens oppfatning ingen betydning.

Vest-Agder fylkeskommune ble etter dette frifunnet.

Hele avgjørelsen: http://www.foa.no/blog-3/files/e5457325fdcdaff4ded219f9e917641d-33.html