Alle priser skal telle med

I tilbudene skal leverandørene som regel fylle ut et prisskjema, som består av mange prisposter. Disse postene skal ofte summeres til en totalpris, men ikke alltid. Det er uansett viktig å vektlegge alle postene i prisskjemaet i evalueringen av tilbudene.
allepriserskaltellemed_IFles mer...

Slår et slag for verdibaserte anskaffelser i stedet for dagens innkjøpspraksis

Dersom man vil benytte anskaffelser som strategisk verktøy for å håndtere økte forventninger til kapasitet, behandlingstilbud og resultater, er ikke rådende innkjøpspraksis egnet, skriver Trond Dahl Hansen, adm. dir. i Medtek Norge - Bransjeforeningen for helse- og velferdsteknologi, bl.a. i et blogginnlegg i Dagens Medisin. Han slår i stedet et slag for verdibaserte anskaffelser, som tar utgangspunkt i helsetjenestens kjernevirksomhet: å drive god og effektiv pasientbehandling. prisverdi_2017_IFles mer...

Åpning for mer forhandlinger, men visse vilkår må være oppfylt

De nye anskaffelsesreglene utvider adgangen til å bruke prosedyrene konkurranse med forhandlinger etter forutgående kunngjøring og konkurransepreget dialog. Men det er begrensninger på bruken: En oppdragsgiver kan bare bruke disse prosedyrene dersom vilkårene i ett av de fem unntakstilfellene er oppfylt.
znoNw
les mer...

Miljøledelsessystem som kvalifikasjonskrav

Et miljøledelsessystem skal sikre gode rutiner og tiltak i bedriften, slik at virksomheten i minst mulig grad belaster miljøet. Fra 1. januar 2017 åpnet regelverket for økt bruk av miljøledelsessystemer ved offentlige anskaffelser. I denne artikkelen tar vi for oss bruk av miljøledelsessystemer som kvalifikasjonskrav.
mljoledelsessystem_IF_2017les mer...

Ny miljøveileder for offentlige anskaffelser

Det er publisert en ny veileder, med oppskrift på hvordan miljømerker og miljøledelse kan brukes ved offentlige anskaffelser. Veilederen er utviklet i et samarbeid mellom Stiftelsen Miljømerking, DebioInfo, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn. Advokat Robert Myhre fra Wahl Larsen Advokatfirma har gitt juridisk bistand og tilslutning til de valgte juridiske tolkninger.
miljoveilederles mer...

Krever skarpere lut for å få opp bruken av standardkontrakter

Innkjopsforum_mai_kontrakt_RIFDet er behov for at det sendes ut en klarere og mer spesifikk instruks til oppdragsgiverne om at standardkontraktene må brukes. Dersom forholdet ikke snarlig bedrer seg, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) at det er behov for at bestemmelsene om bruk av standardkontrakter i anskaffelsesforskriftene skjerpes. Uansett er det behov for krav om standardkontrakter ved anskaffelser også fra kr. 100.000 og opp til nasjonal terskelverdi.les mer...