Hvordan benytte miljømerking i offentlige innkjøp?

image001 Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) inviterer til kurs for konsulenter som arbeider med offentlige anskaffelser. Temaet er bruk av miljømerker ved offentlige anskaffelser, og finner sted 2. november 2017. Adv. Robert Myhre skal holde et innlegg om de viktigste juridiske konklusjonene i Bærekraftveilederen for bruk av miljømerker og miljøledelse. les mer...

Innovasjonspartnerskap – ny og kompleks prosedyre, bare til reell innovasjon

IF_2017_10_14_innovasjonInnovasjonspartnerskap er en kompleks prosedyre som krever grundige forberedelser fra oppdragsgiveren. Foruten de alminnelige kravene som stilles til konkurransegrunnlagets innhold, må oppdragsgiverens behov beskrives. For å kartlegge behovet for en innovativ ytelse, er det ofte gunstig å gjennomføre markedsundersøkelser. Viser det seg at det ikke er behov for reell innovasjon, kan innovasjonspartnerskap ikke brukes.
les mer...

Ny innkjøpsmetode sikret sju måneder tidligere E6-åpning

IF_2017_10_09
Den nye E6-strekningen skulle etter planen åpnes sommeren 2021, men Nye Veier og Veidekke har inngått kontrakt som gjør at veien kan åpnes allerede i før jul 2021.
Prosessen frem til kontraktinngåelse er gjort etter metoden BVP (Best Value Procurement). Nye Veier leder an i feltet av pilotvirksomheter innen bygg og anlegg som nå tester ut denne nye metoden.
les mer...

Trangt nåløye for dem som ønsker forhandlinger uten å kunngjøre først

IF_2017_sept_31_forhandlingDårlig planlegging, politisk press eller at det er besværlig for oppdragsgiveren er ikke lovlig grunnlag for å benytte seg av konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Derimot kan force majeure-situasjoner som oppdragsgiveren ikke selv er skyld i og nødvendige dekningskjøp der f.eks. gjeldende kontrakt er kjent uten virkning, gi muligheter for å benytte unntaket. En tjenestekontrakt med en av vinnerne av en forutgående plan- og designkonkurranse kan også passere nåløyet.
les mer...

Ladestasjoner består, mens vinnere av elbuss-anbud kan komme og gå

J93LoI Norge har aktører med de elbussene som har vært mest økonomisk konkurransedyktige, vunnet de fleste anbud som har vært utlyst. Det skriver Transportøkonomisk Institutt i en nylig publisert rapport. Her heter det også at vinnere av anbud for bussdrift kommer og går, men ladestasjonene vil stå der de står og kunne brukes uansett hvilken operatør som vinner anbudet. I så måte kan standardisert og installert infrastruktur for ladestasjoner uavhengig av bussoperatøren være nyttig.les mer...

Strengt for dem som skal slippe unna kunngjøringsplikten

doffin_IF_sept_18Kunngjøringsplikten i anskaffelsesforskriftens del III har sine unntak. Ett av disse er forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Årsaken er hensynet til effektiv ressursbruk. Unntaket fra kunngjøringsplikten betyr imidlertid ikke at oppdragsgiveren slipper unna kravet til konkurranse. I tillegg må oppdragsgiveren kunne bevise at vilkårene, strengt fortolket, er til stede for bruk av denne prosedyren.
les mer...