Forum for offentlige anskaffelser
Stacks Image 385
.
Stacks Image 395
Stacks Image 399
Stacks Image 421
Stacks Image 428
Stacks Image 431


Over 10.000 kursdeltakere siden 2009
.

Stacks Image 226

VÅRE KURS

Alle som jobber med innkjøp bør ta basiskurset. Dette er et kurs som gir deg en innføring i innkjøpsprosessen
Robert Myhre er en meget god foredragsholder. Tiden gikk fort i tillegg til at jeg lærte mye. Kan absolutt anbefales.
Veldig bra og pedagogisk gjennomført. Meget erfaren og engasjert kursleder. Kan anbefales!
Stacks Image 255

KURSLEDER: Robert Myhre

Robert Myhre jobber hovedsaklig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han bistår både offentlige virksomheter og private leverandører både før, under og etter anbudskonkurranser. Han har lang erfaring som advokat og rådgiver, og har ført en rekke saker for domstolene og for KOFA på området offentlige anskaffelser. Han har vært seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, og sekretariatsleder i KOFA. Videre har Robert Myhre en omfattende kursvirksomhet, der både de offentlige og private leverandører gis opplæring i regelverket for offentlige anskaffelser.

UTDANNING
 
Cand. jur., Universitetet i Oslo 1999 Advokatbevilling 2006
 
KJERNEKOMPETANSE Offentlige anskaffelser Kontraktsrett Tvisteløsning og prosedyre
 
VERV Sekretær for Driftsoperatørforum (DROF)

KONTAKT
TLF.: 92054415
EPOST: myhre@wla.no

Stacks Image 364
Stacks Image 357

Postadresse: Forum for offentlige anskaffelser. Fridtjof Nansens plass 5. 0160 Oslo