Forum for offentlige anskaffelser
Stacks Image 385
.
Stacks Image 395
Stacks Image 399
Stacks Image 421
Stacks Image 428
Stacks Image 431


Over 10.000 kursdeltakere siden 2009
.

Stacks Image 226
Kursdato Kurssted Kurs
18. sept. Oslo Rammeavtaler
16. okt. Oslo Anbuds- og tilbudskonkurranser
23. okt. Oslo Konkurransegrunnlag
26. okt. Bergen Basiskurs
6. nov. Oslo Basiskurs
16. nov. Oslo Oppdateringskurs 2017
16. nov. Oslo Hvordan vinne anbud
22. nov. Oslo Evalueringsmodeller
6. des. Trondheim Basiskurs
11. des. Oslo Klagerett

VÅRE KURS

Basiskurs

BASISKURS

Stacks Image 524

Kurset kan gjennomføres både av innkjøpere med erfaring, og av de som ikke har erfaring med innkjøp fra tidligere.

OM KURSET

 • Protokoll
 • Terskelverdier
 • Kunngjøring
 • Konkurranse- grunnlag
 • Kvalifikasjonskrav
 • Tildelingskriterier
 • Kravspesifikasjonen
 • Unntaksregler
 • Protokoll
 • Terskelverdier
 • Kunngjøring
 • Konkurransegrunnlag
 • Protokoll
 • Terskelverdier
 • Kunngjøring
 • Konkurranse- grunnlag

Detaljer

 • Bergen 26. okt.
 • Oslo 6. nov.
 • Trondheim 6. des.

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Klagerett og innsyn

KLAGERETT

KLAGERETT

Stacks Image 800

Hvordan håndtere klager, krav om innsyn og begrunnelser? Dette kurset forteller deg hvordan.

OM KURSET

 • Hvem kan klage?
 • Hvem har krav på innsyn?
 • Behandling av klager på avvisning og tildeling
 • Hva kan det gis innsyn i
 • Hvilke opplysninger er taushetsbelagt
 • Innholdet i begrunnelsen
 • Hvem kan klage?
 • Hvem har krav på innsyn?
 • Behandling av klager på avvisning og tildeling
 • Hva kan det gis innsyn i
 • Hvilke opplysninger er taushetsbelagt
 • Innholdet i begrunnelsen

Detaljer

 • 11. des. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Anbuds- og tilbudskonkurranser

Anbuds- og tilbudskonkurranser

Stacks Image 839

Gjennom kurset lærer du å gjennomføre både tilbudskonkurranser og anbudskonkurranser

OM KURSET

 • Ufullstendige tilbud
 • Feilprising
 • Alternative tilbud
 • Dialog med tilbyderne
 • Forbehold
 • Forhandlingsforbudet
 • Ufullstendige tilbud
 • Feilprising
 • Alternative tilbud
 • Dialog med tilbyderne
 • Forbehold
 • Forhandlingsforbudet

Detaljer

 • 16. okt. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Evalueringsmodeller og poengsystemer

Evalueringsmodeller

Evaluerings-
modeller

Stacks Image 1023

Evalueringsmodeller og poengsystemer - unngå å gjøre feil!

OM KURSET

 • Prismatriser
 • Poengsetting av pris
 • Poengsetting av kvalitet
 • Prissetting av kriteriene
 • Pris/poeng
 • Krav til poengsystemet
 • Prismatriser
 • Poengsetting av pris
 • Poengsetting av kvalitet
 • Prissetting av kriteriene
 • Pris/poeng
 • Krav til poengsystemet

Detaljer

 • 22. nov. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Hvordan lage et godt konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlag

Konkurranse-
grunnlag

Stacks Image 1114

Kurset viser deg hvordan du lager et godt konkurransegrunnlag

OM KURSET

 • Kvalifikasjonskrav
 • Dokumentasjonskrav
 • Egenerklæring (ESPD)
 • Pakking og oppdeling
 • Tildelingskriterier
 • Konkurransereglene
 • Kvalifikasjonskrav
 • Dokumentasjonskrav
 • Egenerklæring (ESPD)
 • Pakking og oppdeling
 • Tildelingskriterier
 • Konkurransereglene

Detaljer

 • 23. okt. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Rammeavtaler

Rammeavtaler

Rammeavtaler

Stacks Image 981

Kurset tar for seg både vanlige rammeavtaler, og parallelle rammeavtaler.

OM KURSET

 • Hva er rammeavtaler?
 • Minikonkurranser
 • Fordelingsnøkler
 • Hva omfattes av avtalen?
 • Ansvar for feil i estimat
 • Endringer i avtalene
 • Hva er rammeavtaler?
 • Minikonkurranser
 • Fordelingsnøkler
 • Hva omfattes av avtalen?
 • Ansvar for feil i estimat
 • Endringer i avtalene

Detaljer

 • 18. sept. Oslo

Kl. 10 - 15.20.

Pris kr. 4.950,- inkl. kursmanual, lunsj, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Oppdateringskurs 2017

Oppdateringskurs

Stacks Image 1208

Oppdater deg på KOFA og domstolenes praksis, og nye tolkninger av reglene. Hvordan skal de nye innkjøpsreglene forstås?

OM KURSET

 • Utfylling av ESPD-skjema
 • Erstatning
 • Fastsettelse av evalueringsmetode etter tilbudsåpning
 • Ettersending av ESPD-skjema
 • Tidsfrister ved direkte anskaffelser
 • Plikt til å kontrollere opplysningene i tilbudene
 • Avvisning unormalt lave priser

Oslo 16. nov.

Kl. 12.30 - 15.00

Pris kr. 2.150,- inkl. kursmanual, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Hvordan vinne anbud

Hvordan vinne anbud

Stacks Image 1271

Kurset gir deg tips og informasjon om hvordan du skal vinne flere anbudskonkurranser i offentlig sektor

OM KURSET

 • Hvordan få flere poeng på kvalitet?
 • Hvordan prise tilbudet smart?
 • Riktig bruk av underleverandører
 • Hvordan besvare kravspesifikasjonen?
 • Paralle tilbud
 • Hvordan blir poeng beregnet?

Oslo 16. nov.

Kl. 9 - 11.30

Pris kr. 2.150,- inkl. kursmanual, pauseservering og kursdokumentasjon.

Kursleder: Robert Myhre

Alle som jobber med innkjøp bør ta basiskurset. Dette er et kurs som gir deg en innføring i innkjøpsprosessen
Robert Myhre er en meget god foredragsholder. Tiden gikk fort i tillegg til at jeg lærte mye. Kan absolutt anbefales.
Veldig bra og pedagogisk gjennomført. Meget erfaren og engasjert kursleder. Kan anbefales!
Stacks Image 255

KURSLEDER: Robert Myhre

Robert Myhre er advokat og jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han bistår både offentlige virksomheter og private leverandører før, under og etter anbudskonkurranser.

Han har som advokat ført en rekke saker for domstolene og for KOFA på området offentlige anskaffelser. Han var seniorrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, og tidligere sekretariatsleder i KOFA.

Videre har Robert Myhre en omfattende kursvirksomhet, der både de offentlige og private leverandører gis opplæring i regelverket for offentlige anskaffelser.


KONTAKT
TLF.: 92054415
EPOST:
myhre@wla.no